top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תTirza Arav

מה חדש בתכנית כסף חכם 2020?

תכנית כסף חכם יצאה השנה מאוחר מכרגיל והיא מעט שונה מתכניות שנים עברו. לפניכם סקירה קצרה על שלבי הגשת התכנית ועדכונים לשנת 2020:

בשנים האחרונות מגישות לתכנית מאות חברות והתחרות על התקציב גבוהה. תכניות שאינן מגובות במידע קוהרנטי ואינן משקפות ידע של ממש על שוק היעד – נכשלות. כך שהכנה טובה מצריכה זמן מספק, שכן צפויה לכם עבודה רבה. איתור מידע ויועצים מקומיים, שיחות עם לקוחות והצעות מחיר מספקים רלוונטיים הם רק חלק מהצעדים שאתם צריכים לנקוט על מנת להציג תכנית קוהרנטית ושלמה, שתוכל לעבור את תנאי הסף ולקבל מימון.

תכנית כסף חכם מיועדת לחברות ישראליות, שמייצאות לחו"ל בהקף העולה על 1 מיליון ש"ח. מכיוון שמטרת תכנית כסף חכם לתמוך בחברות קטנות ובינוניות, היא אינה תומכת בחברות שהקף המכירות שלהן עולה על 200 מיליון ש"ח. במסגרת התכנית, המדינה משתתפת ב-50% מהוצאות השיווק המאושרות ועד תקרה של 500 אלף. בשנת 2020 עומדת התמיכה למדינות מועדפות על 750 אלף ש"ח

בשנים האחרונות מספר החברות המגישות בקשה למימון וסיוע כסף חכם עלה באופן ניכר. בשל הביקוש הגבוה ואילוצים תקציביים, אחוז החברות שמצליחות לעבור את התהליך קטן באופן ניכר מבשנים עברו וציון הסף עלה בפועל מ-60 לכמעט 70. חברות רבות נפסלות עוד בשלב הראשון, שכן לא עמדו בתנאי הסף מבחינה פיננסית או מבחינת כתיבת התכנית עצמה. המשמעות המעשית היא שעל מנת לקבל את תמיכת כסף חכם, רמת התוכנית ורמת המוכנת של החברה חייבת להיות גבוהה.

על מנת לוודא שאתם עומדים בתנאי הסף, מומלץ ביותר לוודא זאת מול מנהל סחר חוץ. את כל תנאי התכנית תוכלו למצוא כאן .

שימו לב, ב-2020 ראשית ייבחנו 100 החברות הראשונות שייגשו, ולאחריהן קבוצות של 25 חברות, עד גמר התקציבתהליך הגשת בקשה לתכנית כסף חכם

  1. הכנת הבקשה לתכנית כסף חכם: כתבו את התכנית בצורה בהירה. הקפידו לענות על השאלות הנשאלות בצורה המיטבית והמדוייקת ביותר.

  2. בוחן פיננסי מטעם כסף חכם: לאחר הגשת הטפסים, הבדיקה תעבור אל בוחן פיננסי, שיקרא את הדוחות הכספיים ויאשר שהחברה עומדת בתנאי הסף מבחינה זו. את תנאי הסף תוכלו למצוא כאן.

  3. מנהל מקצועי של תכנית כסף חכם: המנהל המקצועי של התכנית בוחן את התכנית השיווקית שלכם, ומוודא שאתם עומדים בקריטריונים מבחינה מקצועית. שימו לב – המנהל קורא מאות תכניות במהלך התקופה, ומאומן באבחון בין תכנית שנכתבה בכמה שעות לתכנית שנכתבה לאחר תהליך הכנה רציני. המלצותיו יהיו בהתאם.

  4. בודק – מנהל התכנית מעביר את הבקשה לבודק, שייצור עמכם קשר לקביעת ביקור בחברה. מטרת הביקור היא לוודא שהחברה אכן עומדת כפי שהציגה בתכנית. במהלך הביקור תצטרכו להראות כיצד חישבתם את העלויות הצפויות ולהציג את התכנית בצורה קוהרנטית, בצורה שתועבר באופן האופטימלי לועדה.

  5. ועדת כסף חכם – בועדה יושבים נציגים מהמשרדים הרלוונטים, כמו גם נציגי ציבור, שיחוו את דעתם על התכנית שלכם ויאשרו את התקציב שיוקצה אל החברה. מנהל התכנית והבודק המקצועי יציגו את התכנית שלכם – אך אין להם זכות הצבעה. חברי הועדה יצביעו על מידת הרלוונטיות של ההצעה ויחליטו יחד מה גובה התקציב שיאושר לכם, על בסיס חוות הדעת המקצועיות. לכן חשוב ששאלות הבודק ייענו בצורה המלאה ביותר בעת ביקורו, ויהיה לו את מלוא המידע. עוד על ביקור הבודק תוכלו למצוא כאן. חשוב לזכור שגם כאן, הועדה דנה במאות בקשות וחשוב שהבקשה שלכם תהיה מקצועית עד כמה שניתן.

  6. הודעה לחברה בדבר התכנית והסכום שאושר לפעילות שיווקית במסגרת תכנית כסף חכם.


אמות המידה בכסף חכם – על פי אילו קריטריונים נמדדת התכנית שלכם?

כל בקשה המוגשת לתכנית כסף חכם מדורגת על פי אמות מידה. לכל סעיף מספר נקודות מקסימלי, כשעל מנת לקבל מימון יש לעבור את סך ה-60 נקודות. עם זאת, בשנים שבהן מספר החברות גדול יחסית סך הנקודות של ציון "עובר" יכול להיות גבוה משמעותית מהסף הנקבע בנוהל.

איכות התכנית השיווקית והתאמה לשוק היעד - איכות תכנית השיווק האסטרטגית של העסק ומידת ההתאמה של המוצר/שירות לשוק היעד (25 נק').

סעיף זה מודד את מידת ההבנה שיש לחברה על שוק היעד. לפני ההגשה עברו על הסעיפים השונים של התכנית וחשבו האם אתם מבינים לעומק את התכנית והאם ברורים לכם יתרונותיהם של המוצרים על המתחרים שלכם חשבו מה הסיכונים שעומדים בפניכם, והאם יש לכם דרך להתמודד עמם.

האם אתם מכירים לעומק את המתחרים שלכם ומסוגלים להבחין ביתרונות אמיתיים של המוצר שלכם? האם ברורים לכם ערוצי ההפצה המצויים היום בשוק, ויכולים להסביר מדוע כיוון מסויים ולא אחר? מה הסיכונים שאתם מתמודדים עימם? ככל שהדברים יהיו ברורים לכם ותעבירו אותם בצורה קוהרטית לבוחן, תוכלו לקבל ניקוד גבוה יותר בסעיף זה, שעומד על 20 נקודות.

חשוב להדגיש שהכנת התכנית מחייבת מעורבות של ההנהלה הבכירה. גם אם בחרתם להעסיק יועץ לצורך כתיבת התכנית והוא עשה זאת מצויין, ללא מעורבות מקסימלית שלכם והבנה מעמיקה של המידע הכתוב בה – לא תוכלו להשיג את מלוא הנקודות בסעיף הרלוונטי. למרות שהשמיים סגורים, עדיין אפשר ליצור קשר עם לקוחות בארץ היעד, לראיין מרחוק לקוחות ומומחים מהענף שלכם. רק כך תוכלו להבין מה הצרכים של הלקוחות ומה הערך המוסף שתוכלו לתת להם. מידע זה חייב להתבטא בתכנית הכתובה ובמבדק של הבוחן.

מוכנות, ניסיון, מחויבות - מידת מוכנות ומחויבות העסק והנהלתו לפעילות ארוכת טווח בשוק היעד (20 נק')

סעיף המוכנות נמדד במידה רבה על פי התכנית השיווקית שהוגשה. אך מעבר לכך, נמדדת גם המחוייבות לשוק היעד. ככלל, נקודת המוצא היא שחברות בינוניות לא יכולות לגשת למספר שווקים בינלאומיים בו בזמן בשל המורכבות הכרוכה בכך. חשבו מי יטפל באופן שוטף בשוק החדש ובבעיותיו כשתפנו אליו, וודאו שיש לו את הכלים הנכונים והניסיון לעשות זאת, ושאתם מוכנים להשקיע בכך משאבים.

תרומה למשק - התרומה העשויה לצמוח למשק הישראלי מפעילות העסק (20):

האם אתם מייצרים בארץ? האם מקום מושבכם באזור עדיפות לאומית? האם אתם מעסיקים בעלי מוגבלות, בני מיעוטים (ערבים, צ'רקסים, דרוזים), חרדים או הורים יחידנים? ציינו זאת בפגישה עם הבודק על מנת לקבל את מירב הנקודות בסעיף זה.

בשנת 2020 נוספה התייחסות לחברות המובלות על ידי נשים, שיקבלו 3 נקודות נוספות אם עברו את סף ה-65 נקודות, במקרים מסויימים.

מחזור מכירות שנתי של העסק (15 נק)

סעיף זה נבדק על פי הדוחות העסקיים המוגשים עם התכנית, ואין כל דרך להשפיע על כך באופן פעיל. נקודת ההנחה כאן היא שככל שהחברה קטנה יותר, כך היא צריכה יותר תמיכה ממשלתית.

מחזור המכירות של החברה ומינימום סך ייצוא: שיווק בינלאומי מצריך מחוייבות וגיוס משאבים למהלך החדש. מטרת "כסף חכם" היא לתמוך בחברות בעלות ניסיון בייצוא ובשיווק בינלאומי מצד אחד, אך לא בחברות ענק או חברות ממשלתיות מצד אחר.

התרשמות כללית של הועדה לתכנית כסף חכם (10 נק')

הועדה הדנה בעניינכם מורכבת ממגוון רחב של בעלי תפקידים בשירות הציבורי: מנהל המינהל, מנהל מערך כלי סיוע לתעשייה, נציג משרד הכלכלה, נציג מחשבות המשרד, נציג ממנהל סחר חוץ, נציג ממינהל תעשיות, נציג אגף התקציבים, שני נציגי ציבור, ובמקרים שבהם משתתפות חברות מהאוכלוסיה הערבית – גם נציג הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי. מוזמנים נוספים לועדה הם גם יועץ משפטי ממשרד הכלכלה, נציג מכון היצוא, נציג המגזר העסקי, בודק התכנית ורכז התכנית. בודק התכנית שהגיע אליכם ורכז התכנית אינם מצביעים אלא מציגים את החברה, התכנית ואת דעתם המקצועית. מכיוון שהחברות עצמן אינן מגיעות לועדה, אינכם יכולים להשפיע באופן ישיר על התרשמותה. אך ככל שהתכנית שלכם תהיה רצינית ומעמיקה יותר והפגישה עם המבקר עברה בצורה המקצועית ביותר – כך תקבלו חוות דעת חיובית מהבודק והמנהל המקצועי של התכנית, וסיכוייכם יגדל.

ההמלצה שלי, אם כן, היא לוודא מבעוד מועד שאתם עונים על הקריטריונים הבסיסיים של התכנית כסף חכם, ויותר מכך – לבחור מדינת יעד בתבונה ולהשקיע בעבודת הכנה מקדימה. התכנית נועדה לעזור לכם לפרוץ לשווקים חדשים, ומצריכה גם השקעה שלכם כשתחליטו לפעול. ראו בהכנתה כהזדמנות לחשוב שוב על מערך השיווק הבינלאומי שלכם, ואל תהפכו אותה לסיבה שבגינה אתם מחליטים לפעול בחו"ל. תמיכה ממשלתית זה חשוב, אך ללא עבודה רצינית ומתמידה שלכם – הוא לא מה שיעזור לכם להתקדם.

מעוניינים בליווי לתכנית כסף חכם? צרו עימי קשר

0506594918

38 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios


bottom of page