top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תTirza Arav

תהליך הגשת בקשה לתכנית כסף חכם ושל"ב

עודכן: 20 בפבר׳ 2020

תהליך הגשת הבקשה לתכניות כסף כסף חכם ושל"ב מונה שישה צעדים, מהכנת בקשה ועד לכינוס הועדה. על חלק מהם אתם יכולים להשפיע באופן ישיר (כתיבת תכנית טובה למשל) אך על חלקם תוכלו להשפיע רק באופן עקיף:1. הכנת הבקשה לתכנית כסף חכם או תכנית של"ב: כתבו את התכנית בצורה בהירה. הקפידו לענות על השאלות הנשאלות בצורה המיטבית והמדוייקת ביותר.

2. בדיקה פיננסית מטעם תכנית כסף חכם: לאחר הגשת הטפסים, החומרים יועברו לבוחן פיננסי, שיקרא את הדוחות הכספיים ויאשר שהחברה עומדת בתנאי הסף של התכנית. על בסיס הדוחות הכספיים שהוגשו החברה מקבלת ציון על איתנות פיננסית.

3. מנהל מקצועי של תכנית כסף חכם: המנהל המקצועי של התכנית בוחן את התכנית השיווקית שלכם, ומוודא שאתם עומדים בקריטריונים מבחינה מקצועית. שימו לב – המנהל קורא מאות תכניות במהלך תקופת ההגשות, ומאומן באבחון בין תכנית שנכתבה בשעות ספורות לתכנית שנכתבה לאחר תהליך הכנה רציני. המלצותיו יהיו בהתאם.

4. ביקור בודק – מנהל התכנית מעביר את הבקשה לבודק מקצועי, שייצור עמכם קשר לקביעת ביקור בחברה. מטרת הביקור היא לוודא שהמצב במציאות תואם למצג בתכנית. במהלך הביקור תצטרכו להראות כיצד חישבתם את העלויות הצפויות ולהציג את התכנית בצורה קוהרנטית, בצורה שתועבר באופן האופטימלי לועדה. עוד על הכנה לפני הביקור תוכלו למצוא בפוסט שאקדיש לכך.

5. ועדת של"ב או כסף חכם – בועדה יושבים נציגים מהמשרדים הרלוונטים, כמו גם נציגי ציבור, שיחוו את דעתם על התכנית שלכם ויאשרו את התקציב שיוקצה אל החברה. מנהל התכנית והבודק המקצועי יציגו את התכנית שלכם – אך אין להם זכות הצבעה. חברי הועדה נותנים ציונים על פי הקריטריונים שבנוהל, ועל בסיס זה ניתן ציון משוקלל לתוכנית. אם הציון שניתן עובר את הסף שנקבע בנוהל, קרי לפחות 60, מחליט יו"ר הועדה על גובה התקציב בכל אחד מהסעיפים, בין השאר על בסיס חוות הדעת המקצועית של הבודק. לכן חשוב ששאלות הבודק ייענו בצורה המלאה ביותר בעת ביקורו, ויהיה לו את מלוא המידע. חשוב לזכור שגם הועדה דנה במאות בקשות וחשוב שהבקשה שלכם תהיה מקצועית עד כמה שניתן.

6. הודעה לחברה בדבר התכנית והסכום שאושר לפעילות שיווקית במסגרת התכנית.


בהצלחה!

תרצה ערב

050659491023 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


bottom of page